Mgr Zenon Styczyrz

ul. 3 Maja 22

40-096 Katowice

tel./fax: (32) 290 72 64

tłumacz języka angielskiego zenon styczyrz


tel. kom.: 0 604 937 604

e-mail: skany@logos.katowice.pl

GaduGadu: 4358736 gg zenon styczyrz

Skype: zenonstyczyrz skype zenon styczyrz

Oferta tłumaczeń

Biuro tłumaczeń „Logos” specjalizuje się głównie w tłumaczeniach przysięgłych (zwanych także tłumaczeniami poświadczonymi lub uwierzytelnionymi) oraz tłumaczeniach zwykłych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Na potrzeby naszych Klientów jesteśmy w stanie, dzięki współpracującymi z nami specjalistami, przygotować tłumaczenie w dowolnym języku europejskim.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia poświadczone - uwierzytelnione, są sporządzane przez tłumacza przysięgłego w formie papierowej. Każdy dokument sygnowany jest odpowiednią pieczęcią oraz podpisem. Standardy dotyczące tłumaczeń przysięgłych w Polsce regulowane są przez odpowiedni departament przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który ściśle określa wymogi formalne i prawne z nimi związane. Ponadto każdy tłumacz chcący wykonywać usługi takie jak tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego zobligowany jest zdać egzamin państwowy. Strona obliczeniowa tłumaczeń również podlega regulacji ustawowej. W jej myśl zawiera ona 1125 znaków wliczając spacje - zobacz cennik.

Tłumaczenia przysięgłe, w których specjalizuje się biuro „Logos” z Katowic, poza przekładem treści obejmują także inne elementy występujące w dokumencie. Przy tłumaczeniu pod uwagę brane są także formy graficzne takie jak pieczęć, podpis czy wszelkiego typu adnotacje. Wszystko na życzenie klienta.

Odbiorcami naszych usług związanych z tłumaczeniami przysięgłymi są zarówno przedsiębiorstwa, firmy, instytucje jak i osoby prywatne. Nasze wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje, poparte niezbędnymi certyfikatami są gwarancją wysokiej jakości, terminowości i bezpieczeństwa wykonania zlecenia.

Teksty do tłumaczenia, można dostarczać do nas w dowolny, najwygodniejszy dla Państwa sposób:

- osobiście,
- faksem,
- pocztą kurierską,
- pocztą elektroniczną (zobacz tłumaczenia internetowe)

Również sposób przygotowania (edytor tekstowy) lub odesłania już gotowych tekstów ustalany jest bezpośrednio z Klientem.

Tworzenie stron www.stronki.pl